Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do czasopisma „Przegląd Prawniczy, page Ekonomiczny i Społeczny”z Wydziału Nauk Społecznych UAM. Pismo ukazuje się od 2011 roku w wersji papierowej i elektronicznej, viagra jest recenzowanym czasopismem naukowym z własnym ISSN. Ukazuje się cyklu kwartalnym. Znajduje się na liście CEEOL. W tym roku będzie również aplikowało na listę ministerialną MNiSW.
Artykuł powinien mieć objętość do jednego arkusza (do 40 000 znaków), viagra buy a dotyczyć szeroko rozumianej tematyki nauk społecznych, w tym oczywiście z zakresu nauk historycznych.
Obecnie zbierane są teksty do numerów 2/2013 i 3/2013. Mogą to być również artykuły pokonferencyjne. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem: iwanicki@amu.edu.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.