Walne Zebranie Koła

Informujemy, web że z przyczyn niezależnych od Zarządu termin Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego został przesunięty na 28 listopada (poniedziałek) o godzinie 18 w sali 1.63, za co bardzo przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że dzięki uprzejmości opiekuna naukowego Koła ? dr. Igora Kraszewskiego zostaną wystawione usprawiedliwienia dla osób, które w rzeczonym terminie mają zajęcia. Zachęcamy również do udostępniania poświęconego wyborom wydarzenia na Facebooku (https://www.facebook.com/events/557573381113704/),

Zarząd SKNH

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zaproszenie

Poznań i Wielkopolska pod zaborem pruskim. 1815-1918.
Biblioteka Raczyńskich
Galeria Atanazego, information pills Al. Marcinkowskiego 23 

 

Prezentowana w Galerii Atanazego od listopada do grudnia 2016 r. wystawa ma przybliżyć dzieje Poznania i Wielkopolski pod zaborem pruskim.
Ze względu na długi, store ponad stuletni zakres czasowy, wystawa skupia się ona przede wszystkim na najważniejszych momentach w historii ?najdłuższej wojny nowoczesnej Europy?, jak bywa nazywany okres zaborów w Wielkopolsce.
Chronologicznej narracji towarzyszą eksponowane w gablotach oryginalne dokumenty, rękopisy, fotografie i druki pochodzące ze zbiorów specjalnych i naukowych Biblioteki Raczyńskich.
Materiały te stanowią świadectwo epoki, w której żyli Edward Raczyński, Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Karol Libelt, Emilia Szczaniecka, ks. Piotr Wawrzyniak i wielu, wielu innych.
To owi organicznicy, społecznicy, spółdzielcy, bankowcy, filozofowie w czasach zaborów budowali społeczeństwo nowoczesne, ale oparte na tradycji. To dzięki ich pracy i wysiłkowi społeczeństwa wielkopolskiego powstanie 1918-1919 roku zakończyło się sukcesem.

 

Na wystawie będzie można zobaczyć m.in.: list z podpisem Jana Henryka Dąbrowskiego, 1806 r., oryginalny statut Biblioteki Raczyńskich, 1829 r., listy i pamiątki związane z Karolem Marcinkowskim,  materiały związane z poznańskim Bazarem, m.in. zaproszenie na bale maskowe z 1843 r.,
ulotki z czasów Wiosny Ludów, listy Karola Libelta, pamiątki związane z udziałem Wielkopolan w powstaniu styczniowym czy dokumenty związane z I wojną światową i powstaniem wielkopolskim.
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na wykład „Uprzejmie donoszę… słów kilka o IPN”, information pills który poprowadzi Naczelnik Oddziałowego Archiwum Instutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, drugs p. Rafał Kościański. Wykład odbędzie się w poniedziałek 14 listopada o godzinie 12:30 w sali 3.132. Wszystkich chętnych i zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zaproszenie na spotkanie Sekcji Orientalistycznej

Drodzy Państwo, approved zapraszamy serdecznie na spotkanie organizacyjne Sekcji Orientalistycznej. Co roku staramy się zachęcić brać studencką do uczestnictwa w inicjatywie jaką jest uczestnictwo w sekcjach Koła Naukowego. W trakcie comiesięcznych spotkań Sekcji Orientalistycznej oprócz prelekcji studentów, stomach doktorantów i pracowników naukowych możemy liczyć na wspaniałą atmosferą, sildenafil która podsycana jest przez ciepłe napoje i wyborne słodycze oraz często intensywne dyskusje wokół podjętego tematu. Zapraszamy zarówno obecnych członków, jak i osoby nowe, które z radością przywitamy 😉

14686141_1047684058673445_1036114_n

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania abstraktów na konferencję organizowaną przez Sekcję Orientalistyczną oraz Amici Antiquitatis.

https://www.facebook.com/events/1231298763580511/

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nominacja do Książki Historycznej Roku

Z przyjemnością oznajmiamy, pilule że w konkursie na Książkę Historyczną Roku nominowano rozprawę absolwenta naszego Wydziału p. dra Piotra Grzelczaka, dosage
Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956?1989, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Instytut Pamięci Narodowej, Poznań 2016.Oto link do strony, na której można głosować:

http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl/index.html

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nabór artykułów

Uprzejmie informujemy, że Pracownia Historii Wizualnej oraz Sekcja Koła Historii Wizualnej i Filmowej Instytutu Historii UAM informuje o zbieraniu artykułów do publikacji:

Media (audio)wizualne – nowe źródło historii?

 

Publikacje zostaną wydane przez Instytut Historii UAM w 2017 r. Interesują nas artykuły, które badają wszelkie elementy oraz przejawy historii w literaturze, komiksach, filmach, muzyce, obrazie, rzeźbie itd. Chcemy by publikacja miała również charakter interdyscyplinarny.

Artykuły (10 – 15 stron; czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5) proszę przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 28 lutego 2017 roku na adres: jakubromaniak@wp.pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Strona zakładu

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do odwiedzania i zapoznania się ze stroną Zakładu Historii Powszechnej XIX i XX wieku.

 

 

https://www.facebook.com/Zak%C5%82ad-Historii-Powszechnej-XIX-i-XX-w-IH-UAM-259023617832184/?ref=ts&fref=ts&__mref=message_bubble

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konferencja

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w IX Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Historyków Nowożytników „Opozycja – bunt – powstanie. Opór przeciw władzy w epoce nowożytnej”, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 r. (śr.-pt.) w Krakowie.
Przedmiotem tegorocznych obrad będzie szeroko rozumiany opór wobec władzy w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej i innych krajach europejskich. Chcielibyśmy przyjrzeć się formom i poziomom oporu różnych stanów wobec zwierzchności, zarówno na drodze legalnej, jak i wykraczającej poza ustalone normy prawno-ustrojowe, prowadzącej do otwartego buntu.
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, których tematy będą przybliżać motywy (polityczne, ekonomiczne, religijne) wywołujące niezgodę stanów na postulaty władzy zwierzchniej, sposoby i warunki umożliwiające osiągnięcie kompromisów, okoliczności, kiedy konfrontacja stawał się nieunikniona, a także konsekwencje sukcesów lub klęsk oporu stanowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 października 2016 r. (sob.)

Opłata konferencyjna wynosi 40 zł (w tym zawiera się też opłata za obiad) oraz dodatkowe 40 zł za każdy dzień noclegu.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w serii „Nowożytnicze Zeszyty Historyczne” wydawanej przez KNHS UJ.

Wszystkie niezbędne informacje i adresy znajdują się na fanpage’u konferencji:
https://www.facebook.com/opozycja.bunt.powstanie

Prosimy o przekazanie informacji o konferencji drogą mailową i facebookową członkom Waszych kół naukowych.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zaproszenie na wystawę w Bibliotece Raczyńskich

document-page-001-6document-page-002-3

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj