Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej”

W imieniu Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL mamy zaszczyt zaprosić na konferencję pod tytułem „Tatarzy na ziemiach Rzeczypospolitej”. Odbędzie się ona 14 grudnia bieżącego roku w Lublinie.
Głównym tematem konferencji będzie obecność Tatarów w historii Polski, information pills a więc i chrześcijańskiej Europy. W szczególności poruszone zostanie zagadnienie osadnictwa tatarskiego na ziemiach Rzeczypospolitej oraz obecności tejże grupy etnicznej w polskim wojsku.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zaproszenie kierowane jest do historyków, viagra archeologów, historyków sztuki oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki, zarówno studentów jak i  doktorantów.

Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktem referatu należy przesyłać do dnia 30 listopada 2012 r. na adres: knd.wnh@kul.lublin.pl.
– czas wystąpienia: 20 minut
– opłata konferencyjna: 50 zł (numer konta zostanie podany po zakwalifikowaniu referatu) – o przyjęciu referatu poinformujemy do dnia 5 grudnia 2012 r.
Planowana jest publikacja materiałów po konferencyjnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.