O nas

 

Koło Naukowe

Początki Koła Naukowego Historyków sięgają początku lat 20 XX wieku. Wtedy to pierwsi studenci Wydziału Humanistycznego w Poznaniu pod kuratelą wybitnych uczonych: prof. Bronisława Dembińskiego, no rx prof. Adama Skałkowskiego, prof. Józefa Paczkowskiego czy prof. Kazimierza Tymienieckiego tworzyli kluby dyskusyjne studentów historii.

Współcześnie członkowie Koła, nie zapominając o przeszłości, patrzą w przyszłość. Za główny cel stawiają sobie : propagowanie historii, kształtowanie aktywnej intelektualnie postawy wobec rzeczywistości minionej i teraźniejszej, rozwój świadomości historycznej. Członkowie Koła pragną również swymi działaniami inspirować do aktywności na Uczelni oraz w życiu publicznym pozostałych studentów i integrować środowisko akademickie.

Koło współpracuje z podobnymi organizacjami w innych ośrodkach akademickich na terenie kraju, m.in. Studenckim Kołem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Uniwersytetem w Białymstoku. Bliskie kontakty i co za tym idzie wymiana doświadczeń, a także serdeczna współpraca doprowadziły do organizowania wspólnych projektów badawczych, których owocem są publikacje.

Przejawem aktywności członków jest również czynny udział w Studenckich Konferencjach Naukowych, ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. w Krakowie, Białymstoku, Lublinie, Zielonej Górze, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, wygłaszanie referatów, branie udziału w sesjach i zjazdach. W roku akademickim 2008/2009 Studenckie Koło Naukowe historyków UAM organizuje dwie konferencje, w roku 2009 – III Międzynarodową Studencką Konferencję Historyków Nowożytników, w listopadzie tego roku Studencką Konferencję Historyków Wojskowości. Organizowane są również wyjazdy i szkolenia zagraniczne – w 2007 roku na Krym, w 2008 do Rzymu. Do tradycji weszły coroczne warsztaty naukowe dla studentów historii w Bacówce UAM w Jamnej. Utrzymywane są również bliskie kontakty z kołami naukowymi innych wydziałów UAM, co stało się przyczynkiem do organizowania interdyscyplinarnych sesji naukowych. Współpracujemy także z innymi organizacjami studenckimi – ze stowarzyszeniem „Primum Inter Pares” czy Parlamentem Samorządu Studentów UAM. Dzięki programom wymiany studentów, tj. SOKRATES/ERASMUS pozostajemy w kontakcie ze środowiskiem akademickim w całej Europie.

Nasz opiekun

dr Igor Kraszewski

Możliwość komentowania jest wyłączona.