Nasze Historie nr 12

Szanowne koleżanki i koledzy!

Zachęcam Was do publikowania tekstów na łamach Naszych Historii, thumb rocznika Studenckiego Koła Naukowego Historyków przy Instytucie Historii UAM. Na nadchodzący rok planowany jest 12 numer ?NH?.

W roczniku mogą być zawarte artykuły, visit web recenzje krytyczne i sprawozdania. Każdy tekst powinny cechować naukowy charakter oraz odpowiedni styl. Tematem jest oczywiście historia- ta najodleglejsza bądź współczesna, powszechna lub lokalna. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami. Aby ułatwić redakcji pracę, tekst powinien zostać sformatowany przez autora wg reguł przedstawionych w załączniku. Oprócz tekstu wymagane jest również oświadczenie pracownika naukowego w stopniu przynajmniej doktora, że dana praca spełnia wymogi merytoryczne (załącznik).

Tekst należy oddać do końca marca 2012 roku zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej. Zgłoszenia wraz z tytułem pracy proszę nadsyłać na adres e-mail w.pagorski@gmail.com ? termin ich wpłynięcia będzie decydujący, w przypadku nadesłania zbyt dużej ilości tekstów. Prace, które nie zmieszczą się w numerze 12, zostaną opublikowane w kolejnym numerze.

Należy dodać, że ostateczną decyzję o publikacji danego tekstu podejmują prof. dr hab. Józef Dobosz oraz dr hab. Michał Zwierzykowski.

Pytania proszę kierować mailowo ? w.pagorski@gmail.com.

Jeszcze raz zachęcam do współtworzenia Naszych historii i życzę owocnej pracy!

Redaktor naczelny Naszych Historii

Wacław Pagórski

Do pobrania dla zainteresowanych:
Zasady redagowania
Parafka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.