IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Historyków Nowożytników, której tegorocznym tematem będzie: „Ideologia szlachecka, a upadek i realizacja reform ustrojowych Rzeczpospolitej Obojga Narodów”.

Sekcja Historii Nowożytnej Koła Naukowego Historyków Studentów UJ ma zaszczyt zaprosić na: IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Historyków Nowożytników, for sale której tegorocznym tematem będzie: ?Ideologia szlachecka, cost a upadek i realizacja reform ustrojowych Rzeczpospolitej Obojga Narodów?. Odbędzie się ona w dniach 25-27 maja 2011 na terenie Collegium Witkowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pretekstem do wybrania tematyki konferencji były rocznice dwóch prób zreformowania ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pierwsza dotyczy niezrealizowanego programu stronnictwa regalistycznego pod przewodnictwem Jana Kazimierza i Ludwiki Marii Gonzagi z 1661 r. Druga, zakończonej uchwaleniem Konstytucji 3 Maja pracy reformatorskiej Sejmu Czteroletniego.
Wspomniane wydarzenia nie mają stanowić jedynej treści konferencyjnych debat. Pełnią funkcję chronologicznej ramy i tematycznej inspiracji to zainteresowania się znacznie szerszym zagadnieniem. Celem konferencji jest bowiem refleksja nad związkami pomiędzy szlachecką ideologią, a ustrojem państwa. Warte przyjrzenia się, będzie więc zarówno to, jak światopogląd wpływał na przebieg różnorakich politycznych wydarzeń, jak i relacja pomiędzy statycznie ujętym ustrojem państwowym, a sposobem kształtowania się wizji szlacheckiego świata.
Takie rozszerzenie zakresu zainteresowań, wynika z potraktowania pojęcia ideologia szlachecka, w sensie wykraczającym poza jego polityczne ramy. Z pośród kilkunastu definicji zestawionych przez Terrego Eagletona w rozprawie Ideology: an introduction, pragniemy wybrać te, mówiące o ideologii, jako o zbiorze charakterystycznych dla danej grupy przekonań, biorących udział w procesie nadawania znaczenia napotykanym zjawiskom i wydarzeniom. Wybierając takie ujęcie tematu, pojawia się pole do szerokiej analizy wpływu jaki miał na ustrój państwa sarmacki model kulturowy i vice-versa. Tak pojęta refleksja nie wyklucza jednak bardziej intuicyjnego ujęcia ideologii jako zbioru poglądów służących do legitymizacji dominującej grupy politycznej.
W związku z charakterem tematyki konferencji pragniemy zaprosić do nadsyłania referatów o treści adekwatnej do następujących obszarów tematycznych:
1. Rocznice ? czyli przebieg przyczyny i skutki podejmowanych prób reform.
2. Ustrój Rzeczpospolitej ? jego specyfika na tle europejskim
3. Wpływ ideologii szlacheckiej na upadek i realizacje reform ustrojowych
4. Wpływ ideologii szlacheckiej na charakter ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
5. Wpływ ustroju Rzeczypospolitej na sarmacki model kulturowy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.